Voorbeelden van werkzaamheden waarmee ik ervaring heb:
- Voeren van een directie- en bestuurssecretariaat
- Eén-op-één managementondersteuning
- Coördineren van projecten
- Schrijven en redigeren van teksten
- Organiseren van bijeenkomsten en vergaderingen
- Notuleren
- Coördinatie totstandkoming jaarverslag en bedrijfsbrochure
- Coördinatie en aansturing opzet nieuwe website
- Coördinatie bedrijfssamenvoeging, bedrijfssluiting
- Websitebeheer (cms en html/css), intranetbeheer
- Social media
- Opstellen van offertes en selectiedocumenten
- Maken van nieuwsbrieven en ontwerpen van flyers
- Coördineren van een bedrijfsverhuizing
- Ondersteuning bij werving en selectie
- Huisstijlbewaking
- Implementatie van kantoorautomatisering
- Facturering, administratie, boekhouding
- Planning en bewaking van planning; projectbewaking
- Opzetten van een projectendatabase en documentmanagementsysteem.

Anne Langedijk Secretariaatsdiensten   •   06-48267311   •   mail@annelangedijk.nl